Dokumenty

1. Regulamin – Rady nadzorczej

2. Regulamin – Walnego zgromadzenia

3. Regulamin – Wymiany stolarki okiennej

4. Statut

5. Regulamin – zasady rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi spółdzielni oraz ustalania zasad obliczania wysokości opłat za lokale

6. Awaryjne telefony służb technicznych

7. Zasady rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

8. Regulamin – Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nad Rawą” w Chorzowie

9. Regulamin – Remonty i konserwacja

10. Regulamin – Porządku domowego

11. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego